Nieuwe afspraak
Let op : Uw afspraak betreft meerdere personen? Duid met de + aan om hoeveel personen het gaat.


[ Een afspraak annuleren ]
Adres
Akten van de burgerlijke stand
Ouderlijke toestemming voor het reizen - 10 min.
   0   
Andere
   0   
Identiteitskaart / Verblijfskaart & PIN code
Attest / Gewaarmerkte kopie / Legalisatie van handtekening
Wijziging (naam, voornaam, geslacht)
Digitale sleutel - 10 min.
   0   
Overlijdens / Begraafplaats
Buitenlander
Uittreksel uit het strafregister - 10 min.
   0   
Voortijdige formaliteiten in verband met het overlijden
Huwelijk / Wettelijke samenwoning
Geboorte / Erkenning
Nationaliteit
Paspoort & Reisdocument voor vluchtelingen
Rijbewijzen
Tenlastenneming voor touristen (bijlage 3bis) en studenten (bijlage 32) - 20 min.
   0   
Volgende stap
Ouderlijke toestemming voor het reizen

Nodige documenten :

- Identiteit- of verblijfskaart van de ouder

- 5€

Andere

Kunt u geen reden vinden voor uw verzoek?

Neem contact op met onze receptie zodat onze agenten u kunnen helpen bij het kiezen van de juiste reden voor uw afspraak :

02/676.49.24

info.population@auderghem.brussels

 

Het kiezen van de afspraak reden "Andere" leidt niet tot het maken van een afspraak.

Elk verzoek dat wordt verzonden naar info.population@auderghem.brussels buiten het strikte kader van assistentie bij het maken van afspraken, wordt niet in behandeling genomen.

Neem in dat geval contact op met de desbetreffende dienst:

Uittreksel uit het strafregister

Neem voor de afspraak uw identiteits- verblijfskaart mee.

 

Als u bij het zoeken naar werk een uittreksel uit het strafregister aanvraagt, dient u een bewijs te overleggen van uw inschrijving als werkzoekende bij ACTIRIS.

 
Tenlastenneming voor touristen (bijlage 3bis) en studenten (bijlage 32)

Wie kan garant zijn?

Elke natuurlijke persoon die de Belgische nationaliteit heeft [1], en elke EU-vreemdeling en niet-EU-vreemdeling die onbeperkt in België verblijft  (B-, C/K-, D/L-, E/EU-, E+/EU+-, F-, F+-kaart) kan een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen, op voorwaarde dat hij over voldoende inkomsten beschikt.

 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/short-stay/sufficient-means-subsistence/verbintenis-tot-tenlasteming