Nieuwe afspraak
Let op : Uw afspraak betreft meerdere personen? Duid met de + aan om hoeveel personen het gaat.


Ouderlijke toestemming
   0   
Andere
   0   
BREXIT - Ik heb een E+/F+ kaart - aanvraag indienen
   0   
BREXIT - ik heb een E/F kaart - aanvraag indienen
   0   
KAART KidsID voor Belgisch kind < 12 jaar - AANVRAAG / AFHALING
   0   
KAART voor niet-Begisch kind < 12 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister - AANVRAAG / AFHALING
   0   
KAART voor niet-Begisch kind < 12 jaar ingeschreven in het vreemdelingenregister - AANVRAAG / AFHALING
   0   
KAARTEN voor Belgen & C, D, EU+, F+, M+ kaarten - AANVRAGEN
   0   
KAARTEN voor Belgen & C/D/EU+/F+/M+ kaarten // PIN/PUK-codes - AFHALING
   0   
KAARTEN voor buitenlanders A/B/EU/F/H/M/N - AANVRAAG
   0   
KAARTEN voor buitenlanders A/B/EU/F/H/M/N // PIN/PUK-codes - AFHALING
   0   
Certificaat (samenstelling, ...) / Legalisatie / Tenlastneming (Belgen + C, D, E+, F+, M-duurzaam verblijf kaarten)
   0   
Certificaat (gezinsssamenstelling,...) / Legalisatie / Tenlastenneming (buitenlandse kaarten A/B/E/F/H/M/oranje)
   0   
Adreswijziging (Belgen + C, D, E+, F+, M-duurzaam verblijf kaarten)
   0   
Adreswijziging (buitenlandse kaarten A, B, E, F, H, M, oranje kaart)
   0   
Naam-, voornaam-, Geslacht wijziging ; overschrijving v.e. akte
   0   
Begraafplaats
   0   
Bestel nieuwe PIN- / PUK-codes
   0   
Geboorten verklaringen
   0   
Overlijden verklaringen
   0   
Uitgifte van geboorteakte
   0   
Vertrek naar het buitenland (Belges, C/D/E+/F+/M-duurzaam verblijf kaarten)
   0   
Euthanasie
   0   
Laatste wilsbeschikking##(wijze van teraardebestelling)
   0   
Orgaandonatie
   0   
Uittreksel uit het strafregister
   0   
Ik wens informatie over mijn dossier (Belgen & C/D/E+/F+/M+ kaarten)
   0   
MIGRATIE - 1ste registratie in België
   0   
MIGRATIE - Attest van immatriculatie (oranje kaart) - AANVRAAG / AFHALING / VERLENGING
   0   
MIGRATIE - Verandering van status (bijv. Van student naar werknemer)
   0   
MIGRATIE - Aankomst / aanwezigheidsverklaring + verlenging
   0   
MIGRATIE - Vertrek naar het buitenland melden
   0   
MIGRATIE - Duurzaam verblijf aanvraag (kaart EU+,F+,M+, C, D)
   0   
MIGRATIE - Informatie aanvraag
   0   
MIGRATIE - Documenten indienen voor verlenging A/H kaart
   0   
MIGRATIE - Regularisatie 9bis (dossier indienen, afhaling ontvangstbewijs)
   0   
MIGRATIE - Verzoeker internationale bescherming
   0   
Huwelijk / Wettelijke samenwoning
   0   
Belgische nationaliteit
   0   
PASPOORT/reisdocument - AANVRAAG
   0   
PASPOORT/reisdocument - AFHALING
   0   
RIJBEWIJS - AANVRAAG
   0   
RIJBEWIJS - AFHALING
   0   
Vaderschapserkenning
   0   
Afhaling van documenten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, scheiding,...)
   0   
Volgende stap
Ouderlijke toestemming

Nodige documenten :

- Identiteit- of verblijfskaart van de ouder

- 5€

Andere

Kunt u geen reden vinden voor uw verzoek?

Neem contact op met onze receptie zodat onze agenten u kunnen helpen bij het kiezen van de juiste reden voor uw afspraak :

02/676.09.24

info.population@auderghem.brussels

 

Het kiezen van de afspraak reden "Andere" leidt niet tot het maken van een afspraak.

Elk verzoek dat wordt verzonden naar info.population@auderghem.brussels buiten het strikte kader van assistentie bij het maken van afspraken, wordt niet in behandeling genomen.

Neem in dat geval contact op met de desbetreffende dienst:

BREXIT - Ik heb een E+/F+ kaart - aanvraag indienen

Alle onderdanen van het Verenigde Koningkrijk en hun gezinsleden die hun verblijfsrecht willen behouden, moeten een nieuwe verblijfskaart aanvragen als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, zelfs als ze al een geldig verblijfsdocument hebben (bijlage 8/8bis, E/E+, F/F+ kaart) of dat ze een aanvraag in uitvoering hebben.

 

Om uw verzoek voor een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in te dienen zal u de volgende documenten in alle gevallen moeten overleggen : 

 • Kopie van uw geldig verblijfsdocument (bijlage 8/8bis ; kaarten E/E+, F/F+) ;
 • Geldig paspoort ;
 • Een schoon uittreksel uit het strafregister < 6 maanden in het Frans, Nederlands, Duits of Engels (indien Belgisch uittreksel: model art. 595 verkrijgbaar aan onze receptie ; indien Brits uittreksel uitgegeven na 01/01/2021 : apostille!; indien andere taal : gelegalizeerde vertaling) ;
 • 1 recente pasfoto (voor de bijlage 56).

 

Afhankelijk van uw specifieke situatie zal u al dan niet gevraagd worden aanvullende documenten mee te nemen.

Voor bijkomende informatie over de te bezorgen documenten, gelieve contact op te nemen met onze dienst Bevolking door een e-mail te sturen naar population@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02 / 676.49.23.

BREXIT - ik heb een E/F kaart - aanvraag indienen

Alle onderdanen van het Verenigde Koningkrijk en hun gezinsleden die hun verblijfsrecht willen behouden, moeten een nieuwe verblijfskaart aanvragen als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, zelfs als ze al een geldig verblijfsdocument hebben (bijlage 8/8bis, E/E+, F/F+ kaart) of dat ze een aanvraag in uitvoering hebben.

 

Om uw verzoek voor een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in te dienen zal u de volgende documenten in alle gevallen moeten overleggen : 

 • Kopie van uw geldig verblijfsdocument (bijlage 8/8bis ; kaarten E/E+, F/F+) ;
 • Geldig paspoort ;
 • Een schoon uittreksel uit het strafregister < 6 maanden in het Frans, Nederlands, Duits of Engels (indien Belgisch uittreksel: model art. 595 verkrijgbaar aan onze receptie ; indien Brits uittreksel uitgegeven na 01/01/2021 : apostille!; indien andere taal : gelegalizeerde vertaling) ;
 • 1 recente pasfoto (voor de bijlage 56).

 

Afhankelijk van uw specifieke situatie zal u al dan niet gevraagd worden aanvullende documenten mee te nemen.

Voor bijkomende informatie over de te bezorgen documenten, gelieve contact op te nemen met onze dienst Bevolking door een e-mail te sturen naar etrangers@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02 / 676.49.23.

KAART KidsID voor Belgisch kind < 12 jaar - AANVRAAG / AFHALING

Bij aanvraag :

Verplichte aanwezigheid van het kind, vergezeld door één van zijn twee ouders die het ouderlijk gezag heeft.

 

Breng het volgende mee :

 • eventuele eerdere KidsID of aangifte van diefstal ;
 • 1 foto (let op, identiteitsfoto's moeten aan bepaalde criteria voldoen, met name de foto mag niet ouder zijn dan 6 maanden).  Raadpleeg hier de overige criteria ;
 • het benodigde bedrag (mogelijkheid om een ​​KidsID aan te vragen in normale of spoed procedure).

 

Als een KidsID verloren of gestolen is, voert u de stappen in de volgende volgorde uit:

 • Bel gratis DocStop op 00800 2123 2123 of +32 2 518 21 23 om het document te blokkeren en zo frauduleus gebruik ervan te voorkomen ;
 • Kom met je kind naar de gemeente om een duplicaat van de verloren/gestolen kaart te laten maken.

 

Bij afhaling :

De aanwezigheid van het kind is niet verplicht.

Breng het volgende mee :

 • de oude kaart of de aangifte van verlies/diefstal;
 • de PIN/PUK-codes die u per post ontving (tenzij u een kaart in spoedprocedure bestelde, dan zullen de codes te vinden zijn bij de gemeente).
KAART voor niet-Begisch kind < 12 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister - AANVRAAG / AFHALING

 

De aanwezigheid van het kind, zelfs pasgeboren, is verplicht.

 

Voorzie het volgende :

 • Voor een pasgeboren baby is zijn paspoort of een nationaliteitsbewijs vereist ;
 • 1 foto van het kind van minder dan 6 maanden geleden ;
 • De vorige kaart (bij aanvraag van een nieuwe kaart) ;
 • €1,5.
KAART voor niet-Begisch kind < 12 jaar ingeschreven in het vreemdelingenregister - AANVRAAG / AFHALING

 

De aanwezigheid van het kind, zelfs pasgeboren, is verplicht.

 

Voorzie het volgende :

 • Voor een pasgeboren baby is zijn paspoort of een nationaliteitsbewijs vereist ;
 • 1 foto van het kind van minder dan 6 maanden geleden ;
 • De vorige kaart (bij aanvraag van een nieuwe kaart) ;
 • €1,5.
KAARTEN voor Belgen & C, D, EU+, F+, M+ kaarten - AANVRAGEN

Dit betekent dat u een oproeping hebt ontvangen, dat uw kaart is vervallen of werd geannuleerd wegens schrapping of dat u een duplicaat wenst aan te vragen na verlies/diefstal van uw identiteits- / verblijfskaart.

 

Verplichte aanwezigheid van de persoon die een kaart bestelt, ook al is het een kind.

 

Breng het volgende mee :

 • uw huidige identiteits-/verblijfskaart of uw bijlage, of uw aangifte van verlies/diefstal (bijlage 12) ;
 • 1 foto ;
 • het vereiste bedrag (mogelijkheid om uw kaart te bestellen in normale of spoedprocedure).

 

FOTO :

Let op, identiteitsfoto's moeten aan bepaalde criteria voldoen (met name de foto mag niet zijn gebruikt voor een andere identiteitstitel en mag niet ouder zijn dan 6 maanden).  Bekijk hier de overige criteria.

 

Bij verlies of diefstal van uw identiteits-/verblijfskaart doorloopt u de stappen in onderstaande volgorde :

 • Bel gratis DocStop op 00800 2123 2123 of +32 2 518 21 23 om uw verloren/gestolen document te blokkeren en zo frauduleus gebruik ervan te voorkomen ;
 • U hebt de Belgische nationaliteit : bij verlies, kom rechtstreeks naar de gemeente om uw aangifte van verlies te doen en een nieuwe kaart te bestellen ; bij diefstal, doe vooraf aangifte van diefstal bij de politie en kom vervolgens naar de gemeente om een nieuwe kaart te bestellen, voorzien van de bijlage 12 dat de politie aan u heeft afgereikt ;
 • U hebt niet de Belgische nationaliteit : u dient eerst aangifte van verlies/diefstal te doen bij de politie en uw bijlage 12 op te vragen ; kom vervolgens naar de gemeente om een ​​nieuwe kaart te maken.
KAARTEN voor Belgen & C/D/EU+/F+/M+ kaarten // PIN/PUK-codes - AFHALING

Voor afhaling van een kaart :

Verplichte aanwezigheid van de persoon die zijn kaart komt afhalen, ook als het een kind is van 12 jaar of ouder.

Neem het volgende mee :

 • de oude kaart of de bijlage (8, 8ter, 12 of 15 naargelang het geval) ;
 • de PIN/PUK-codes ontvangen per post (tenzij u de kaart met spoedprocedure heeft besteld, dan zijn de codes te vinden bij de gemeente).

 

Voor afhaling van PIN-/PUK-codes :

Breng uw kaart/bijlage of uw nationale identiteitsbewijs mee.

De codes kunnen door een derde partij worden opgehaald voorzien van de identiteits-/verblijfskaart van de persoon voor wie de codes bestemd zijn.

 

 

KAARTEN voor buitenlanders A/B/EU/F/H/M/N - AANVRAAG

Het betekent dat :

 • U hebt een nationaal nummer (indien u er nog geen hebt, kies dan de reden "Eerste inschrijving in België" om een ​​afspraak te maken) EN
 • U hebt een een toestemming ontvangen om de kaart te maken (u werd dus geïnformeerd door de gemeente - per e-mail, telefoon of oproeping).

Verplichte aanwezigheid van de persoon die zijn kaart bestelt, ook al is het een kind.

 

Voor aanvraag van een kaart, gelieve het volgende mee te brengen :

 • uw huidige verblijfsvergunning of bijlage, of uw aangifte van verlies/diefstal (bijlage 12) ;
 • 1 foto ;
 • het vereiste bedrag (mogelijkheid om uw kaart te bestellen in normale of spoedprocedure).

 

FOTO :

Let op, identiteitsfoto's moeten aan bepaalde criteria voldoen (met name de foto mag niet zijn gebruikt voor een andere identiteitstitel en mag niet ouder zijn dan 6 maanden).  Bekijk hier de overige criteria.

 

Bij verlies of diefstal van de verblijfsvergunning, voer de stappen in de volgende volgorde uit :

 • Bel gratis DocStop op 00800 2123 2123 of +32 2 518 21 23 om uw verloren/gestolen document te blokkeren en zo frauduleus gebruik ervan te voorkomen ;
 • Doe aangifte van verlies/diefstal bij het politiebureau en vraag naar uw bijlage 12 ;
 • Kom naar de gemeente voor het maken van een nieuwe kaart (duplicaat), bij voorkeur op afspraak.
KAARTEN voor buitenlanders A/B/EU/F/H/M/N // PIN/PUK-codes - AFHALING

Voor afhaling van een kaart :

Verplichte aanwezigheid van de persoon die zijn kaart komt afhalen, ook als het een kind is van 12 jaar of ouder.

Neem het volgende mee :

 • de oude kaart of bijlage (8, 8ter, 12 of 15 naargelang het geval) ;
 • de PIN/PUK-codes ontvangen per post (tenzij u de kaart met spoedprocedure heeft besteld, dan zijn de codes te vinden bij de gemeente).

 

Voor afhaling van PIN-/PUK-codes :

Breng uw kaart/bijlage of uw nationale identiteitsbewijs mee.

De codes kunnen door een derde partij worden opgehaald voorzien van de verblijfskaart van de persoon voor wie de codes bestemd zijn.

Certificaat (samenstelling, ...) / Legalisatie / Tenlastneming (Belgen + C, D, E+, F+, M-duurzaam verblijf kaarten)

Voor een certificaataanvraag zijn er 3 mogelijkheden voor u:

 

 • Op Irisbox of op Mijn Dossier kunt u gratis verschillende soorten attesten downloaden (huishoudsamenstelling, attest woonplaats, enz.).  Hiervoor dient u zich te identificeren met een digitale sleutel (kaartlezer + pincode, ITSME, enz.).

 

 • Diezelfde attesten kunt u gratis afdrukken aan de Irisbox-terminals die u ter beschikking staan ​​bij de dienst Bevolking en in de ontvangsthal van de administratie.  Hiervoor heeft u uw elektronische kaart en uw pincode nodig.

 

 • U kunt doorgaan met het maken van een afspraak.  Op de dag van de afspraak wordt u gevraagd uw identiteits / verblijfskaart te tonen.  Aan de balie wordt er een vaste prijs van €5 per document gevraagd.
Certificaat (gezinsssamenstelling,...) / Legalisatie / Tenlastenneming (buitenlandse kaarten A/B/E/F/H/M/oranje)

Voor een certificaataanvraag zijn er 3 mogelijkheden voor u:

 

 • Op Irisbox of op Mijn Dossier kunt u gratis verschillende soorten attesten downloaden (huishoudsamenstelling, attest woonplaats, enz.).  Hiervoor dient u zich te identificeren met een digitale sleutel (kaartlezer + pincode, ITSME, enz.).

 

 • Diezelfde attesten kunt u gratis afdrukken aan de Irisbox-terminals die u ter beschikking staan ​​bij de dienst Bevolking en in de ontvangsthal van de administratie.  Hiervoor heeft u uw elektronische kaart en uw pincode nodig.

 

 • U kunt doorgaan met het maken van een afspraak.  Op de dag van de afspraak wordt u gevraagd uw identiteits / verblijfskaart te tonen.  Aan de balie wordt er een vaste prijs van €5 per document gevraagd.
Adreswijziging (Belgen + C, D, E+, F+, M-duurzaam verblijf kaarten)

Let op !  Om een adreswijziging (binnen de gemeente of vanuit een andere Belgische gemeente) door te geven dient u op het nieuw adres al te wonen.

 

We stellen 2 mogelijkheden ter uwe beschikking om uw adreswijziging door te geven :

 

 • Bezoek Irisbox om uw adreswijzigingsverklaring in te vullen. U zal zich moeten identificeren met een digitale sleutel (kaartlezer + pincode, ITSME, ...).

 

 • Kom naar de gemeente om uw adreswijzigingsverklaring in te dienen.  Neem in dit geval het volgende mee :
  • Uw identiteits-/verblijfskaart en die van alle mensen die met u verhuizen ;
  • Uw nieuw adres (+ eventueel huurcontract).

 

Komt u voor een update van uw adres op uw kaart?  Dit kan zonder afspraak.  Neem dan een ticket voor "Adres verandering -> kaart updaten met nieuw adres" .  Voorzie uw kaart en pincode mee te brengen.

Adreswijziging (buitenlandse kaarten A, B, E, F, H, M, oranje kaart)

Let op !  Om een adreswijziging (binnen de gemeente of vanuit een andere Belgische gemeente) door te geven dient u op het nieuw adres al te wonen.

 

We stellen 3 mogelijkheden ter uwe beschikking om uw adreswijziging door te geven :

 • Stuur een e-mail naar etrangers@auderghem.brussels met vermelding van uw nieuw adres in Oudergem.  Voeg een scan toe van uw identiteits-/verblijfskaart en die van alle met u meeverhuizende personen en een scan van het huurcontract (niet verplicht).

 

 • Bezoek Irisbox om uw adreswijzigingsverklaring in te vullen. U zal zich moeten identificeren met een digitale sleutel (kaartlezer + pincode, ITSME, ...).

 

 • Kom naar de gemeente om uw adreswijzigingsverklaring in te dienen.  Neem in dit geval het volgende mee :
  • Uw identiteits-/verblijfskaart en die van alle mensen die met u verhuizen ;
  • Uw nieuw adres (+ eventueel huurcontract).

 

Komt u voor een update van uw adres op uw kaart?  Dit kan zonder afspraak.  Neem dan een ticket voor "Adres verandering -> kaart updaten met nieuw adres" .  Voorzie uw kaart en pincode mee te hebben.

Naam-, voornaam-, Geslacht wijziging ; overschrijving v.e. akte

Voor een informatieverzoek kunt u een afspraak maken.

Omdat elke situatie anders is, geven we de voorkeur aan een afspraak om u uit te leggen welke documenten u moet indienen voor de opening van uw dossier.  We zullen deze informatie niet per e-email of telefoon doorgeven.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het maken van een afspraak niet betekent dat uw dossier gevalideerd is.  Het is inderdaad aan de balie dat we kunnen controleren of alle documenten in orde zijn of dat er andere documenten moeten worden gedeponeerd / procedures zullen moeten worden uitgevoerd.

 

Neem voor de afspraak uw identiteits-/verblijfskaart mee.

Begraafplaats

Voor inlichtingen kunt u vooraf contact opnemen met ons CHIREC-bureau voor de Burgerlijke stand door een email te sturen naar chirec1160@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02.676.49.08/09.

 

Bestel nieuwe PIN- / PUK-codes

Kunt u uw codes niet meer vinden?  Dan kunt u via deze link nieuwe codes zelf bestellen.  U zal worden gevraagd uw rijksregisternummer in te voeren.

 

U kunt ook nieuwe codes bestellen bij onze Receptie dienst, met of zonder afspraak.

 

In alle gevallen komen de nieuwe bestelde codes uiterlijk 3 weken na uw aanvraag rechtstreeks bij de gemeente binnen. Het is niet mogelijk om codes met spoedprocedure te bestellen.

 

Als u onlangs bent verhuisd, kan het voorkomen dat de nieuwe codes naar de gemeente van uw laatste woonplaats worden verzonden.

Geboorten verklaringen

Voor inlichtingen kunt u vooraf contact opnemen met ons CHIREC-bureau voor de Burgerlijke stand door een email te sturen naar chirec1160@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02.676.49.08/09.

Overlijden verklaringen

Voor inlichtingen kunt u vooraf contact opnemen met ons CHIREC-bureau voor de Burgerlijke stand door een email te sturen naar chirec1160@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02.676.49.08/09.

Uitgifte van geboorteakte

Voor inlichtingen kunt u vooraf contact opnemen met ons CHIREC-bureau voor de Burgerlijke stand door een email te sturen naar chirec1160@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02.676.49.08/09.

Vertrek naar het buitenland (Belges, C/D/E+/F+/M-duurzaam verblijf kaarten)

U hebt de Belgische nationaliteit :

Elke Belg die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland wil vestigen, moet dit uiterlijk de dag vóór zijn vertrek aangeven bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij woont.

Het gemeentebestuur levert vervolgens een bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters (model 8). Let op, dit document is slechts 7 dagen geldig.

Te verstrekken bij uw schrapping verzoek :

 • Identiteitskaart van alle gezinsleden die het land verlaten ;
 • Het nieuw adres in het buitenland.

 

U hebt niet de Belgische nationaliteit:

Definitief vertrek:

Kom zo dicht mogelijk bij de vertrekdatum en maximaal 7 dagen ervoor, want het document dat aan u wordt afgegeven (model 8) is maximaal 7 dagen geldig.

Te verstrekken bij uw schrapping verzoek :

 • Verblijfsvergunning van alle gezinsleden die het land verlaten ;
 • 1 foto/persoon (alleen voor niet-Europeanen) ;
 • Het nieuw adres in het buitenland.

Let op ! Als u bij vertrek een uittreksel uit uw strafblad nodig heeft, vraag dit dan aan bij de receptie VOORDAT u aangifte doet van vertrek naar het buitenland.  Anders dient u contact op te nemen met het Centraal Strafregister.

 

Tijdelijk vertrek:

Neem contact op met onze dienst Bevolking om de voorwaarden met betrekking tot tijdelijk vertrek te kennen door een e-mail te sturen naar bevolking@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02/676.49.23.

Euthanasie

Voor een informatieverzoek kunt u een afspraak maken.

Omdat elke situatie anders is, geven we de voorkeur aan een afspraak om u te informeren en u te helpen bij het invullen van de standaardformulieren die specifiek zijn voor elke aanvraag.

 

Neem voor de afspraak uw identiteits-/verblijfskaart mee.

Laatste wilsbeschikking##(wijze van teraardebestelling)

Voor een informatieverzoek kunt u een afspraak maken.

Omdat elke situatie anders is, geven we de voorkeur aan een afspraak om u te informeren en u te helpen bij het invullen van de standaardformulieren die specifiek zijn voor elke aanvraag.

 

Neem voor de afspraak uw identiteits-/verblijfskaart mee.

Orgaandonatie

Voor een informatieverzoek kunt u een afspraak maken.

Omdat elke situatie anders is, geven we de voorkeur aan een afspraak om u te informeren en u te helpen bij het invullen van de standaardformulieren die specifiek zijn voor elke aanvraag.

 

Neem voor de afspraak uw identiteits-/verblijfskaart mee.

Uittreksel uit het strafregister

Neem voor de afspraak uw identiteits- verblijfskaart mee.

 

Als u bij het zoeken naar werk een uittreksel uit het strafregister aanvraagt, dient u een bewijs te overleggen van uw inschrijving als werkzoekende bij ACTIRIS.

 
Ik wens informatie over mijn dossier (Belgen & C/D/E+/F+/M+ kaarten)

Om u van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u op de dag van de afspraak het volgende bij de hand te hebben :

 • Uw rijksregisternummer of geboortedatum ;
 • Uw identiteits / verblijfskaart of bijlage ;
 • Elk ander nuttig document
MIGRATIE - 1ste registratie in België

Voor elk informatieverzoek of om te weten welke documenten u moet indienen de dag van de afspraak, kunt u vooraf contact opnemen met onze dienst Vreemdelingen door een email te sturen naar etrangers@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02/676.48.13.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat we geen afspraak maken voor een eerste inschrijving tijdens de openingsuren van donderdagavond.

 

 
MIGRATIE - Attest van immatriculatie (oranje kaart) - AANVRAAG / AFHALING / VERLENGING

Om uw eerste oranje kaart aan te vragen, moet u hiervoor door de gemeente zijn uitgenodigd (op uitnodiging, telefoon, e-mail).

Verplichte aanwezigheid van de persoon die een oranje kaart aanvraagt.

 

Benodigde documenten om een oranje kaart aan te vragen :

 • Uw paspoort of bijlage
 • 1 foto
 • Het benodigde bedrag

 

Verlenging :

Breng uw huidige oranje kaart of uw bijlage mee.

Als de te verlengen kaart vol is, voorzie een nieuwe foto en het benodigde bedrag om een ​​nieuwe kaart aan te vragen.

 

FOTO

Let op, identiteitsfoto's moeten aan bepaalde criteria voldoen (met name de foto mag niet zijn gebruikt voor een andere identiteitstitel en mag niet ouder zijn dan 6 maanden).  Bekijk hier de overige criteria.

MIGRATIE - Verandering van status (bijv. Van student naar werknemer)

Voor elk informatieverzoek of om te weten welke documenten u moet overleggen bij het indienen van uw aanvraag, kunt u vooraf contact opnemen met onze dienst Vreemdelingen door een email te sturen naar etrangers@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02/676.48.13.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat we geen afspraak maken voor een aanvraag tot status verandering tijdens de openingsuren van donderdagavond.

 

MIGRATIE - Aankomst / aanwezigheidsverklaring + verlenging

Alle vreemdelingen zijn verplicht binnen de 3 dagen (Non-EU) of binnen de 10 dagen (EU) na aankomst in België zich te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar ze verblijven.

Let op: het is niet mogelijk om een ​​aankomstverklaring aan te vragen als u tijdens uw verblijf in een hotel, in een ziekenhuis of in een gevangenis verblijft.

De aankomstaangifte is geen verblijfsvergunning !

 

Benodigde documenten om uw aankomst-/aanwezigheidsverklaring aan te vragen:

 • € 5 ;
 • 1 foto (let op, identiteitsfoto's moeten aan bepaalde criteria voldoen, met name de foto mag niet ouder zijn dan 6 maanden).  Bekijk hier de overige criteria ;
 • Een geldige identiteitskaart (voor Europeanen) of paspoort (voor Europeanen en niet-Europeanen) ;
 • Originele documenten die het recht op kort verblijf openen (visum, inreisstempel, verblijfsvergunning in een ander EU-land, enz.).

 

 

MIGRATIE - Vertrek naar het buitenland melden

Definitief vertrek:

Kom zo dicht mogelijk bij de vertrekdatum en maximaal 7 dagen ervoor, want het document dat aan u wordt afgegeven (model 8) is maximaal 7 dagen geldig.

Te verstrekken bij uw schrapping verzoek :

 • Verblijfsvergunning van alle gezinsleden die het land verlaten ;
 • 1 foto/persoon (alleen voor niet-Europeanen) ;
 • Het nieuw adres in het buitenland.

Let op ! Als u bij vertrek een uittreksel uit uw strafblad nodig heeft, vraag dit dan aan bij de receptie VOORDAT u aangifte doet van vertrek naar het buitenland.  Anders dient u contact op te nemen met het Centraal Strafregister.

 

Tijdelijk vertrek:

Neem contact op met onze dienst Buitenlanders om de voorwaarden met betrekking tot tijdelijk vertrek te kennen door een e-mail te sturen naar etrangers@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02/676.48.13.

 

MIGRATIE - Duurzaam verblijf aanvraag (kaart EU+,F+,M+, C, D)

Voor elk informatieverzoek of om te weten welke documenten u moet overleggen wanneer u naar de gemeente komt, kunt u vooraf contact opnemen met onze dienst Vreemdelingen door een email te sturen naar etrangers@auderghem.brussels of door de dienst te bellen op 02/676.48.13.

 

MIGRATIE - Informatie aanvraag

Om u van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u op de dag van de afspraak het volgende bij de hand te hebben :

 • Uw rijksregisternummer of geboortedatum ;
 • Uw identiteits / verblijfskaart of bijlage ;
 • Elk ander nuttig document
MIGRATIE - Documenten indienen voor verlenging A/H kaart

Om te weten welke documenten u moet overleggen voor de verlenging van uw kaart, zie de laatste beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (IBZ-document), ontvangen bij het bestellen van uw laatste kaart.

Dit document vermeldt de documenten die moeten worden ingediend of de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de verlenging van uw kaart.

De gevraagde documenten moeten 30 tot 45 dagen voor de vervaldatum van de kaart worden ingediend !

Als u niet weet welke documenten u moet indienen, neem dan vóór het maken van een afspraak contact op met onze dienst Vreemdelingen, door een e-mail te sturen naar etrangers@auderghem.brussels  of door de dienst te bellen op 02/676.48.13.

De afspraak heeft de voorkeur maar is niet verplicht.

MIGRATIE - Regularisatie 9bis (dossier indienen, afhaling ontvangstbewijs)

U dient vooraf te zijn opgeroepen om uw ontvangstbevestiging te komen ophalen.

 

De dag van de afspraak, gelieve het volgende mee te brengen :

 • uw oproeping
 • uw paspoort
 • €25
Huwelijk / Wettelijke samenwoning

Voor een informatieverzoek kunt u een afpraak maken.

Omdat elke situatie anders is, geven we de voorkeur aan een afspraak om u uit te leggen welke documenten u moet indienen voor het openen van uw dossier.  We zullen deze informatie niet per e-mail of telefoon doorgeven.

Pour le rendez-vous, munissez-vous de votre carte d'identité/de séjour.

 

Huwelijk :

Wij vestigen uw aandacht of het feit dat het maken van een afspraak niet betekent dat de datum van het huwelijk meteen wordt vastgelegd.  Het is inderdaad pas aan de balie dat we kunnen controleren of alle documenten in orde zijn of dat er andere documenten moeten worden ingediend / procedures zullen moeten worden uitgevoerd met het oog op het huwelijk.

De huwelijksaangifte zal geregistreerd kunnen worden zodra het dossier compleet is.  Pas dan wordt de datum van het huwelijk vastgesteld.

 

 

Belgische nationaliteit

Voor een informatieverzoek kunt u een afspraak maken.

Omdat elke situatie anders is, geven we de voorkeur aan een afspraak om u uit te leggen welke documenten u moet indienen voor de opening van uw dossier.  We zullen deze informatie niet per e-email of telefoon doorgeven.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het maken van een afspraak niet betekent dat uw dossier gevalideerd is.  Het is inderdaad aan de balie dat we kunnen controleren of alle documenten in orde zijn of dat er andere documenten moeten worden gedeponeerd / procedures zullen moeten worden uitgevoerd.

 

Neem voor de afspraak uw identiteits-/verblijfskaart mee.

PASPOORT/reisdocument - AANVRAAG

Verplichte aanwezigheid van de persoon voor wie een paspoort wordt aangevraagd, ook als het een kind betreft (vergezeld van één van zijn twee ouders die het ouderlijk gezag heeft).

 

Te verstrekken bij aanvraag :

 • de identiteits-/verblijfskaart of verklaring van verlies/diefstal van de betrokkene ;
 • 1 foto (let op, identiteitsfoto's moeten aan bepaalde criteria voldoen, met name de foto mag niet ouder zijn dan 6 maanden). Raadpleeg hier de andere criteria ;
 • het oude paspoort/reisdocument ;
 • het nodigde bedrag (mogelijkheid tot bestellen in normale of spoedprocedure).
PASPOORT/reisdocument - AFHALING

Voor het afhalen van uw paspoort /reisdocument, brengt u mee :

 • uw identiteits / verblijfskaart;
 • uw oude paspoort / reisdocument.

 

Het paspoort / reisdocument kan door een derde worden opgehaald, mits deze beschikt over het oude paspoort / reisdocument of een bewijs van het verzoek.

 

 

RIJBEWIJS - AANVRAAG

Verplichte aanwezigheid van de persoon die een rijbewijs wil aanvragen.

 

Te verstrekken bij aanvraag :

 • Het theorie- of praktijkcertificaat van succes :
  • Voor een eerste voorlopig rijbewijs van 36 maanden : het bewijs van slagen voor het theorie-examen ingevuld door één of twee gidsen (facultatief);
  • Voor een eerste voorlopig rijbewijs van 18 maanden : het bewijs van het met goed gevolg afleggen van het theorie-examen EN het bewijs van bekwaamheid om alleen te rijden na 20 lesuren ;
 • Identiteits-/verblijfskaart ;
 • Het benodigde bedrag ;
 • De oude licentie als het een uitwisseling is ; de voorlopige vergunning indien het een aanvraag voor een eerste definitieve vergunning betreft ; het buitenlands rijbewijs als het een inwisseling is voor een Europees buitenlands rijbewijs ;
 • Bij omwisseling van een buitenlands rijbewijs dat is afgegeven in een andere taal dan het Frans, Nederlands of Engels, een officiële vertaling gemaakt door een beëdigd vertaler.
RIJBEWIJS - AFHALING

Voor het afhalen van uw rijbewijs brengt u mee :

 • uw identiteits-/verblijfskaart of verklaring van verlies / diefstal ;
 • uw oude rijbewijs bij inwisseling ;
 • uw voorlopig rijbewijs bij intrekking van een eerste permanent rijbewijs ;
 • uw buitenlands rijbewijs bij inwisseling met een Europees buitenlands rijbewijs.

 

Het rijbewijs kan door een derde worden opgehaald zolang deze de oude vergunning of de in te wisselen vergunning terugbrengt.

Vaderschapserkenning

Voor een informatieverzoek, gelieve een afspraak maken.

Omdat elke situatie anders is, geven we de voorkeur aan een afspraak om u uit te leggen welke documenten u moet indienen voor de opening van uw dossier.

We zullen deze informatie niet per e-mail of telefoon doorgeven.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het maken van een afspraak niet betekent dat uw dossier gevalideerd is. Het is immers pas aan de balie dat we kunnen controleren of alle documenten in orde zijn of dat er andere documenten moeten worden gedeponeerd / procedures zullen moeten worden uitgevoerd.

 

Neem voor de afspraak uw identiteits-/verblijfskaart mee.

 

Voor een prenatale erkenning wordt u gevraagd het originele medisch attest mee te brengen met bevestiging van de datum van de bevalling.

Afhaling van documenten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, scheiding,...)

Voor een aanvraag van een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand bestaan er 3 mogelijkheden :

 

 • U kunt uw attesten van de burgerlijke stand gratis downloaden op Irisbox of op Mijn Dossier.  Hiervoor dient u zich te identificeren met een digitale sleutel (kaartlezer + pincode, ITSME, enz.)

 

 • U kunt een verzoek per e-mail indienen bij onze dienst Burgerlijke Stand door een e-mail te sturen naar etatcivil@auderghem.brussels.  In dit geval zal u gevraagd worden een vaste prijs van €5 per document via overschrijving te betalen voordat het document u vertsuurd wordt.

 

 • U  kunt doorgaan met het maken van een afspraak.  Op de dag van de afspraak wordt u gevraagd uw identiteits- / verblijfskaart te tonen.  Er wordt een vaste prijs van €5 per document gevraagd.

 

Houd er rekening mee dat uw woongemeente bevoegd is om u alle akten van de burgerlijke stand af te geven die op u betrekking hebben, ook al werden deze opgesteld door een andere gemeente van het Koninkrijk.

In dit geval kan er een wachttijd van enkele dagen zijn voordat u het aangevraagd document kunt verkrijgen.

 

Een uittreksel vermeldt de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.